HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch Thi Thiên, Part Server

Chi tiết sản phẩm

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch

HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch
Giá 17.267.000 ₫
Mua hàng Mua hàng
HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch
Từ khóa liên quan "HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch" : JG960A   
Sản phẩm cùng nhóm "HP"

Online

Online Lượt truy cập

Đối tác