Tên sản phẩm: Hệ thống phần mềm Quản lý đồng hồ nước thông minh

Mô tả toàn hệ thống bao gồm: – website quản trị – app trên smart phone – web service tùy biến Nội dung chi tiết Hệ thống chương trình: Website: − Quản trị và phân quyền − Quản lý sự cố − Quản lý, tra cứu và thống kê các loại: Đồng hồ nước, khách […]